Wie ben ik?

Ton Vreeken

Ton Vreeken

Mijn naam is Ton Vreeken en ik ben de eigenaar en schipper van de Ouwe Zorg.

Een groot deel van mijn leven heb ik doorgebracht op en bij het water. Misschien kunt u het zich nog herinneren: vroeger was de zeilende klipper Anna ook in mijn bezit en met dat schip heb ik jarenlang charter/zeil tochten gemaakt met groepen mensen. Nadat ik dat schip verkocht had, ben ik mij gaan bezighouden met het onderhoud van schepen en andere werkzaamheden voor derden. Het ging daarbij om het maken van masten, gieken en bokkepoten - kortom: het rondhout dat op alle zeilschepen te vinden is - en alle soorten ijzerwerk. Dat laatste is een gebruikte term voor diverse bewerkingen die met staal te maken hebben: snijden, lassen en (re)constructie. Deze werkzaamheden worden altijd met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en altijd met het vaak historische karakter van de schepen in het achterhoofd.

De Fata Morgana - gelegen in de Wolwevershaven in Dordrecht - is een voormalig binnenvaartschip, waarvan het forse ruim is ingerecht als  werkplaats. Het is groot genoeg om uiteenlopende werkzaamheden te kunnen verrichten. Het schip is tevens mijn woning en de Ouwe Zorg is vaak langszij te vinden.

'Bloed kruipt waar het niet gaan kan' en de Ouwe Zorg is een combinatie geworden van de werkzaamheden die in mijn leven een grote rol hebben gespeeld. Ik heb het scheepje volledig gerestaureerd in de afgelopen jaren en sinds enige tijd vaar ik met groepen vanuit Dordrecht naar de Biesbosch, het mooie natuurgebied ten oosten van de Moerdijkbrug. De Ouwe Zorg is een zeilschip en dat maakt het varen in de Biesbosch tot een onvergetelijke ervaring ... na al die jaren nog steeds ... zelfs voor mij.

De werkzaamheden als restaurateur c.q. metaalbewerker zijn inmiddels ondergeschikt aan het raken aan het varen met de Ouwe Zorg en de vaartochten zullen de overhand gaan nemen.